Czekamy na zgłoszenia!

Czekamy na zgłoszenia!

Do Kliniki „Budzik” dla dorosłych w Warszawie zostali przyjęci pierwsi pacjenci!
Pobyt chorego wraz z opiekunem jest nieodpłatny!
Czekamy na zgłoszenia!