Ogłoszenie o przedłużeniu terminu zgłaszania ofert

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu zgłaszania ofert

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu zgłaszania ofert na Konsorcjanta w ramach otwartego Konkursu ABM 2024/1

Budzik sp. z o.o., Lider Konsorcjum tworzonego  w celu przystąpienia do procedury konkursowej ABM 2024/1 informuje o przedłużeniu terminu składania ofert przez Konsorcjantów do dnia 30 kwietnia 2024 r.