Przedłużamy termin zgłaszania ofert

Do 30 kwietnia br. Budzik sp. z o.o., Lider Konsorcjum przedłużył termin zgłaszania ofert na Konsorcjanta w ramach otwartego Konkursu ABM 2024/1.

Ogłoszenie nr 1/2024: https://budzikdladoroslych.pl/new/aktualnosci/ogloszenie-nr-1-2024-o-otwartym-naborze-konsorcjanta/

Ogłoszenie nr 2/2024: https://budzikdladoroslych.pl/new/aktualnosci/ogloszenie-nr-2-2024-o-otwartym-naborze-konsorcjanta/

Ogłoszenie nr 3/2024: https://budzikdladoroslych.pl/new/aktualnosci/ogloszenie-nr-3-2024-o-otwartym-naborze-konsorcjanta/