Warunki kwalifikacji

Warunki kwalifikacji

Pacjenta po zakończeniu hospitalizacji kieruje do programu zdrowotnego „Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką – rozpoznanie zasadnicze ICD10: R40.2” lekarz – jako kontynuację leczenia szpitalnego. Na podstawie skierowania i warunków określonych przez Ministra Zdrowia, Kliniczny Zespół Terapeutyczny przeprowadza kwalifikację pacjenta.

Warunki, które musi spełnić pacjent, aby zakwalifikować się do programu:

  • minimalnie 6 do maksymalnie 8 punktów w skali Glasgow (GSC),
  • stan śpiączki nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia urazu lub nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym wystąpiła śpiączka nieurazowa,
  • stabilność podstawowych parametrów życiowych,
  • stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego,
  • wiek powyżej 18. rok życia w dniu przyjęcia,
  • czas od zdarzenia, które wywołało śpiączkę nie krótszy niż 6 tygodni.

Kliniczny Zespół Terapeutyczny w Klinice Budzik dla Dorosłych

Dyrektor Kliniki Budzik dla Dorosłych powołał Kliniczny Zespół Terapeutyczny, w skład którego wchodzi dwóch lekarzy, w tym Dyrektor, który pełni zadania Dyrektora Medycznego (lub jego przedstawiciel), Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego (lub jego przedstawiciel) oraz Koordynator Zespołu Fizjoterapii (lub jego przedstawiciel).

Do zadań tego zespołu należy nie tylko kwalifikacja pacjentów do programu, ale także aktualizacja kolejki przyjęć, określenie czasu leczenia w programie oraz monitorowanie efektów leczenia. Zespół ten podejmuje również decyzje o zakończeniu lub kontynuacji leczenia.

Decyzję o czasie leczenia zespół podejmuje na podstawie kryteriów medycznych. Nie powinien on jednak trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia w programie. W przypadkach uzasadnionych stanem klinicznym pacjenta zespół może wyrazić zgodę na przedłużenie udziału w programie do 15 miesięcy, jeśli uzna, że wydłużenie czasu leczenia może być korzystne dla zdrowia. Jeśli pacjent wymaga leczenia z innego zakresu, które może potrwać dłużej niż 5 dni, zespół podejmuje decyzję o kontynuacji leczenia w programie. Dokonuje oceny stanu zdrowia chorego na podstawie kryteriów medycznych po zakończeniu każdej hospitalizacji.

Jak zgłosić pacjenta do naszej Kliniki?

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce:

Co się dzieje po pomyślnej kwalifikacji pacjenta?

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce: