Leczenie pacjenta

Leczenie pacjenta

Do naszej Kliniki trafiają pacjenci w śpiączce po poważnych urazach, wypadkach i komplikacjach zdrowotnych. Nasz personel każdego dnia ciężko pracuje, aby zapewnić im profesjonalną i kompleksową pomoc.

Zespół Kliniki Budzik dla Dorosłych składa się z wysokiej klasy specjalistów, którzy mają doświadczenie w leczeniu najtrudniejszych przypadków osób dorosłych, które znajdują się w dłuższym upośledzeniu świadomości.

Nasi lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci tworzą indywidualne, odpowiednie plany leczenia, które naszym pacjentom dają maksimum szans na poprawę ich stanu zdrowia. Każdy pacjent otrzymuje kompleksowy plan leczenia dostosowany do jego potrzeb, który realizujemy w zakresie określonym w programie NFZ. Składa się on z:

  • zaawansowanej rehabilitacji neurologicznej,
  • szerokiego pakietu terapii z użyciem nowoczesnego sprzętu,
  • różnego rodzaju stymulacji,
  • intensywnej hydroterapii i masaży,
  • wsparcia psychicznego.

Leczenie pacjenta finansowane jest z Narodowego Funduszu Zdrowia. Możliwy jest również bezpłatny pobyt opiekuna przez cały okres leczenia.

 

Program leczenia realizują na co dzień wieloosobowe zespoły specjalistów złożone z neurologów, neurochirurgów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, neurologopedów i opiekunów medycznych. W razie potrzeby dostępni są również lekarze specjaliści w dziedzinach:

  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • audiologii i foniatrii,
  • okulistyki,
  • chorób wewnętrznych,
  • psychiatrii,
  • urologii,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Pacjent otrzymuje w Klinice pełen pakiet świadczeń medycznych na najwyższym poziomie oraz dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego.

Monitorowanie pacjenta

Efekty leczenia oraz rehabilitacji pacjenta monitoruje Kliniczny Zespół Terapeutyczny. Ocenę realizuje w dwóch okresach: pomiędzy 180 a 210 dniem, a następnie pomiędzy 330 a 360 dniem od dnia rozpoczęcia leczenia w programie. Analiza postępów jest podstawą do wydania przez Kliniczny Zespół Terapeutyczny decyzji o zakończeniu leczenia lub jego kontynuacji, w tym wydłużenia udziału w programie.

Jakie wyposażenie posiadamy w Klinice?

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce:

Jakie wsparcie oferujemy bliskim pacjenta?

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce: