Prace badawcze

Współpraca z ośrodkami naukowymi

Obecnie prowadzimy rozmowy o szczegółach współpracy naukowej z kilkoma renomowanymi ośrodkami w Polsce i w Europie. Wśród nich znajdują się:

  • Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • Katedra Bioinżynierii Medycznej Politechniki Wrocławskiej,
  • Department of Clinical Neurosciences Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu w Cambridge (Wielka Brytania),
  • Zespół Badań nad śpiączką Uniwersytetu w Liege (Belgia).

Współpraca z tymi ośrodkami naukowymi dotyczy obszarów badawczych:

  • diagnostyka neurofizjologiczna i monitorowanie pracy mózgu chorych po ciężkich urazach mózgu lub z encefalopatią z powodu niedokrwienia mózgu,
  • ocena efektywności nieinwazyjnych metod stymulacji mózgu stosowanej u chorych z przewlekłym upośledzeniem świadomości o profilu:
   • chorzy neurochirurgiczni po ciężkich urazach mózgu lub „neurologiczni” z encefalopatią z powodu niedokrwienia mózgu,
   • przewlekły stan upośledzenia świadomości wymagający kompleksowej pielęgnacji, leczenia i rehabilitacji,
   • intensywna rehabilitacja neuropsychologiczna, neurologopedyczna i fizjoterapia neurologiczna.