Kwalifikacja Pacjentów do programu

Kwalifikacja pacjenta

Na tym etapie weryfikujemy, czy chory spełnia wymogi zakwalifikowania go do ośrodka, które określił Minister Zdrowia. Oceny stanu pacjenta dokonujemy na podstawie dokumentacji dostarczonej przez opiekuna.

Dokumenty, które musi dostarczyć nam opiekun:

Skierowanie
Skierowanie chorego ze szpitala do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (nr 7400) Budzik dla Dorosłych, Warszawa ul. Kondratowicza 8 na leczenie w ramach programu zdrowotnego: „Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką – rozpoznanie zasadnicze ICD10: R40.2”.

Ankieta
Ankieta wypełniona przez lekarza ze szpitala. Dokument ten jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych z dn. 23 stycznia 2018 r.
Pobierz ankietę: Kwalifikacja pacjenta do programu zdrowotnego – leczenie dorosłych chorych ze śpiączką.

Epikryza
Epikryza, czyli opis choroby pacjenta wypełniony przez lekarza ze szpitala.

Dodatkowo zalecamy, aby przesłać do nas płytę CD z ostatnim badaniem tomografii komputerowej głowy. Badanie można przekazać np. przesyłką kurierską.

Dokumenty prosimy przekazać pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną:

W tytule e-maila lub na kopercie prosimy dodać dopisek „KWALIFIKACJA”.

Jakie warunki trzeba spełnić, by zakwalifikować się do leczenia?

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce:

Co się dzieje po pomyślnej kwalifikacji pacjenta?

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce: