Podpisaliśmy porozumienie z UKSW

Fundacja „Akogo?” i spółka Budzik zawarła umowę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która dotyczy m.in. wspólnej działalności naukowej.

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ewa Błaszczyk-Janczarska, Prezes Zarządu Fundacji „Akogo?” wraz z prof. Wojciechem Maksymowiczem, Prezesem Zarządu Budzik Sp. z o.o. oraz Ks. prof. dr hab. Ryszardem Czekalskim, Rektorem UKSW podpisali uroczyście list intencyjny.

Bardzo się cieszę, że możemy podjąć współpracę na rzecz tego wspaniałego dzieła, które rozpoczęła Pani Prezes. Inicjatywa, także dzięki profesorowi Maksymowiczowi, rozrasta się w Warszawie, w Polsce i na świecie. Cieszę się, że nasz Uniwersytet będzie miał zaszczyt być jej częścią. Życzmy sobie, aby współpraca była owocna na rzecz potrzebujących – powiedział Rektor UKSW podpisując umowę.

Według porozumienia działalność naukowa będzie dotyczyła przede wszystkim przygotowania i prowadzenia wspólnego projektu badawczego dotyczącego nieinwazyjnych metod stymulacji mózgu stosowanych u chorych z przewlekłym upośledzeniem świadomości.

Ponadto strony skupią się na diagnostyce neurofizjologicznej i monitorowaniu pracy mózgu chorych po ciężkich urazach lub z encefalopatią z powodu niedokrwienia. Wspólnie prowadzona będzie także diagnostyka oraz terapia psychologiczna i neurologopedyczna chorych z przewlekłym upośledzeniem świadomości. Porozumienie zakłada też świadczenie pomocy rodzinom chorych.

W ramach umowy prowadzona będzie również działalność dydaktyczna realizowana na bazie Budzik sp. z o.o. dla studentów UKSW.  Będzie ona dotyczyła studentów kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa, psychologii i pracy socjalnej.

Docelowo planowane jest wspólne utworzenie Kliniki Leczenia Chorych ze Śpiączką UKSW, która składać się będzie z dwóch oddziałów: Oddziału leczenia śpiączki u dzieci na bazie „Kliniki Budzik dla Dzieci” mieszczącej się przy ulicy Dzieci Polskich 20 w Warszawie oraz Oddziału leczenia śpiączki u dorosłych na bazie „Kliniki Budzik dla Dorosłych” mieszczącej się przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie.