Pogłębiamy wiedzę o pracy z lokomatem

Nasi rehabilitanci szkolili się z obsługi urządzenia, które pomaga podopiecznym Kliniki w powrocie do lepszej sprawności. Lokomat wspomaga ich terapię.

Sprzęt do nauki chodu umożliwia indywidualny dobór zakresów ruchu w poszczególnych stawach kończyn dolnych (ze zmiennym obciążeniem, prędkością itp.).