prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

Dyrektor Kliniki Budzik dla Dorosłych

Syn Stefana Maksymowicza, żołnierza AK, i Alicji Maksymowicz, która m.in. pełniła funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Na tej uczelni uzyskał specjalizację z neurochirurgii, obronił doktorat i habilitację z zakresu nauk medycznych.

W 2006 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Działał w lekarskiej „Solidarności”. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej w szpitalu przy ulicy Banacha w Warszawie i szefem Komisji Zdrowia Regionu Mazowsze „S”. W latach 1992–1995 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, zasiadał też w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i był redaktorem naczelnym Gazety Lekarskiej.

Od 31 października 1997 r. do 26 marca 1999 r. sprawował urząd Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w rządzie Jerzego Buzka.

Do 2007 r. Kierował Kliniką Neurochirurgii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W październiku tegoż roku objął obowiązki dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W marcu 2016 r. wybrany na prorektora tej uczelni ds. zadań uczelni medycznej. Z funkcji tej zrezygnował w czerwcu 2019 r.. Jako naukowiec związany ze środowiskiem medycznym UWM, tworzył Wydział Nauk Medycznych na tej uczelni.

W pracy naukowej jego zespół prowadził badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w terapii chorób neurodegeneracyjnych, m.in. stwardnienia zanikowego bocznego i stwardnienia rozsianego. W przypadku tej pierwszej choroby sukcesem było uzyskanie spowolnienia rozwoju tej śmiertelnej choroby, której współczesna medycyna nie mogła sobie poradzić.

Wraz z profesorem Isao Moritą wszczepił 16 pacjentom w stanie minimalnej świadomości stymulatory, dzięki którym u trójki z nich udało się przywrócić świadomość.

Był prezesem Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji. Współtworzył Klinikę Budzik dla Dorosłych w Olsztynie.

26 lipca 2019 r. został powołany na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, następnie objął stanowisko sekretarza stanu w MNiSW. Zrezygnował z niego w listopadzie 2020 r.. Następnie kontynuował pracę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie oraz w Collegium Medicum UWM w Olsztynie.

Od 2023 r. dyrektor Kliniki „Budzik dla Dorosłych” w Warszawie.

Został odznaczony: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2015), Krzyż Wolności i Solidarności (2014), Złoty Krzyż Zasługi (2009), Medal „Milito Pro Christo” (2017), Czerwona Kokardka (2000)